REGULAMENT CONCURS
________________________________________
Art.1. Organizatorul concursului
Concursul “Cum îți place ție să te bucuri de vinurile de la Domeniile Urlați?” este organizat de SC SOCIETATEA DE PROMOVARE A VINULUI SRL, cu sediul social în Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.22, Bl. B2-1, ap.34, Ilfov inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1727/2009 Cod de Inregistrare Fiscala CIF RO25827179 (denumit în continuare “Organizator”). Concursul se derulează în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul regulament pe parcursul derulării prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament.
________________________________________
Art. 2. Locul de desfășurare și durata concursului
Concursul se desfășoară în mediul online, pe pagina de Facebook Domeniile Urlati – https://www.facebook.com/DomeniileDealuMare, în perioada 05.04.2021-03.05.2021.
________________________________________
Art. 3. Dreptul și condițiile de participare
Concursul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minimum 18 ani (împliniți până la data începerii Concursului), care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanți”). Nu pot participa angajații sau colaboratorii Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Fiecare participant se poate înscrie o singură dată. Participarea implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
________________________________________
Art. 4. Mecanismul concursului
Cei care vor să participe la concurs trebuie să aibă un cont pe reţeaua de socializare Facebook. Contul de Facebook trebuie să fie mai vechi de 30 de zile.
Participantii trebuie sa descrie intr-un comentariu care este modul lor preferat de a se bucura de o sticla de la Domeniile Urlați si sa dea tag persoanei cu care si-ar dori sa se bucure de ea. Participantii trebuie de asemenea sa faca dovada cumpararii unei sticle de vin din magazinele distribuitoare  sau de pe e-shop-ul https://www.domeniileurlati.ro/magazin/ participante in termenul promotiei prin prezentarea unui bon de achizitie sau factura cu data emiterii in perioada concursului.
Produsul trebuie să se încadreze în condițiile de livrare standard. Pentru a participa la concurs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
1. Să dea tag persoanei cu care si-ar dori sa se bucure de sticla de vin de la Domeniile Urlati
2. Să cumpere cel putin un Produs din orice magazin care vinde vinurile produse de crama Domeniile Urlati sau de pe site-ul https://www.domeniileurlati.ro/magazin/
3. Să lase un Comentariu cu modul lor preferat de a se bucura de o sticla de la Domeniile Urlați
________________________________________
Art.5. Premiile concursului
Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în:
Premiul 1: 1300 euro
Premiul 2: 500 euro
Premiul 3: 200 euro
________________________________________
Art.6. Alegerea caștigătorului
Câştigătorul va fi ales prin tragere la sorți cu ajutorul site-ului random.org pe data 04.05.2021. Se vor lua în calcul doar participanții care au îndeplinit toate cerințele.
Câștigătorul va fi contactat prin intermediul paginii de Facebook printr-un mesaj privat și are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a oferi datele de contact pentru livrarea premiului (nume prenume, datele bancare unde dorește să i se platească premiul, număr de telefon şi adresa de mail).
După validarea sa, acesta va fi anunțat public printr-un share la postarea inițială de concurs și menționarea numelui său în textul postării respective. Prin furnizarea informațiilor solicitate, câștigatorul acceptă implicit premiul și își exprimă acordul în legatură cu anunțarea sa ca și câștigator, prin publicarea numelui și a prenumelui pe pagina de socializare a Organizatorului.
Organizatorul va alege 2 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu răspunde și nu trimite datele corecte și complete în 5 zile, vom apela la prima rezervă. Daca nici rezerva nu răspunde, apelăm la urmatoarea. Dacă nicio rezerva nu răspunde, premiul nu se va acorda.
________________________________________
Art.7. Încetarea concursului
Prezentul Concurs poate înceta si în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua. *Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.
________________________________________
Art.8. Litigii
Dacă apar litigii între Organizator și participanții la Concursul intitulat “Cum îți place ție să te bucuri de vinurile de la Domeniile Urlați?”, acestea se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.
________________________________________
Art.9. Protecția datelor cu caracter personal
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) organizatorul are obligația de a prelucra datele în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate în acest document. Prin participarea la Concurs, Participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea atribuirii premiului.
________________________________________
Pentru mai multe informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal consultati Politica de confidentialitate
________________________________________
Descarca varianta PDF AICI

0
1